Удивителният Перперикон, който ще ви остави без дъх

Датиращо от Бронзовата епоха и обитавано тогава от бесите, едно от най-популярните тракийски племена, това древно и особено сакрално място с особена историческа стойност е просъществувало близо две хиляди години.
Перперикон е съхранявал неотстъпно своето първоначално предназначение на особено тачена религиозна светиня. Точно тук в древността е било построено най-важното и приоритетно светилище на гръцкия Дионис, Сабазий, тракийският бог. Перперикон е изсечен върху един от най-високите върхове на величествените скали в Източните Родопи. Представляващ изумителен уникален град, разположен направо върху скалите, той е построен преди цели осем хиляди години.

В древността е бил популярен с името Хиперперакион, което преведено означава „Свръхогнен“, и е бил свещният град на древните траки, и точно тук са били извършвани религиозни ритуали и езически гадания чрез вино и огън. Палел се е огън на кръгъл олтар, като се е наливало постепенно вино, а по това колко са високи огнените пламъци, древните жреци са съдели според своите разбирания за това каква е била най-важната воля, тази на боговете.

На това древно място, където според достоверни източници, се е помещавала дори Омировата Троя, били поднасяни скъпи дарове на Слънцето, считано за древен бог. На това сакрално място са правени и специалните и много характерни за епохата жертвоприношения, при това твърде обичайно и на много хора, тъй като този езически риутал се е считал за начин да се умилостиви гнева на древните богове.
Ето защо не случайно тук са открити десетки на брой жертвени олтари, две големи гробници и близо сто и петдесет помещения, където са били правени обредите.

Перперикон е особено труднодостъпен, тъй като е изсечен на изключително каменист и стръмен склон с много тесен проход. Целият проход е с 3 големи портални врати, днес е запазен прагът само на една от тях. Перперикон е бил на 3 етажа с каменни стъпала, а накрая – с крепостна стена.

Открити са отломки от подемните строителни съоръжения, с помощта на които са повдигани огромните блокове от камък. На изцяло изсечения в скалите приземен етаж е имало петдесет и шест зали и една от гробниците, в която са открити пет гробни камери. Съвършено са издялани всички камъни на храма, а това е ставало с примитивни инструменти.

Необяснимо прецизна е също отводнителната система. Издълбани са улеи, за да се оттича дъждовната вода и през проливен дъжд водата изтича от един улей в друг и така не се е затлачвала, като е предотвратявала наводняване.

Перпериконе бил особено почитан. Доказателство за това са два знакови исторически факта. При посещението на храма самият Александър Македонски получава предсказанието, че той ще бъде владетел на абсолютно целия древен свят. А Гай Октавий научава, че Октавиан Август, неговият син, ще е господарят на колосална по размерите си империя.

Днес тук археолозите откриват безценни находки, даващи много за културата и бита на древните, които се пазят в Кърджали, историческия музей. Освен това точно тук са намерени и редица предмети, неразривни с християнския култ. Много ценна реликва е бронзовият кръст, във вътрешността на който са открити парченца от дърво, за които е имало древно предание, че са от самото Христово Разпятие.

4 звезден хотел в Слънчев Бряг